Image
0

 

INTERNATIONAL FACULTY

NATIONAL FACULTY

 • Dr. Anant Joshi
 • Dr. Dinshaw Pardiwala
 • Dr. Sachin Tapasvi
 • Dr. IPS Oberai
 • Dr. Deepak Choudhary
 • Dr. Raghuveer Reddy
 • Dr. Vivek Pandey
 • Dr. Shital Gupta
 • Dr. Rajkumar Amravati
 • Dr. Chirag Thonse
 • Dr. Sunder Rajan
 • Dr. K Subramaniam
 • Dr. Ranjit Panigrahi
 • Dr. Swarnendu Samanta
 • Dr. Bhupesh Karthik
 • Dr. K Selvaraj
 • Dr. P Gopinath
 • Dr. Anil Patil
 • Dr. Deepak Joshi
 • Dr. Rajiv Gupta
 • Dr. Raju Easwaran
 • Dr. Ravi Gupta
 • Dr. Sanjay Trivedi
 • Dr. Kalpesh Trivedi
 • Dr. Manoj Mehta
 • Dr. Nagraj Shetty
 • Dr. Mihir Patel
 • Dr. Nikhil Aiyyer
 • Dr. Abhishek Nerurkar
 • Dr. Nilesh Kamath
 • Dr. Shirish Pathak
 • Dr. Umesh Jadhav
 • Dr. M Pimprikar
 • Dr. Miten Seth
 • Dr. Atteqe Vasdev
 • Dr. Vinay Tantuway
 • Dr. Prathamesh Jain
 • Dr. John T John
 • Dr. Prathap Kumar
 • Dr. Billy Paul
 • Dr. Vinay Pandey
 • Dr. Niraj Shrivastav
 • Dr. Ashish Kumar
 • Dr. Siddharth Agarwal
 • Dr. I D Singh
 • Dr. P Jayaprasad
 • Dr. Sunil Apsingi
 • Dr. Rajeev Raman
 • Dr. Kanchan Bhattacharya
 • Dr. Vikash Kapoor
 • Dr. Gurudev Kumar
 • Dr. Tanmay Chaudhary
 • Dr. Brajesh Dadariya
 • Dr. Mukesh Laddha
 • Dr. Satyajit Jagtap
 • Dr. Deepak Sahasrabudhe
 • Dr. Sameer Shaikh
 • Dr. Krunal Shah
 • Dr. Nilesh Shah
 • Dr. Vikram Sharma
 • Dr. Arun Gupta
 • Dr. Aditya Sai K
 • Dr. Fayaz Memon
 • Dr. Clement Joseph
 • Dr. Ayan Mukherji
 • Dr. S. Bandekar
 • Dr. Bhushan Sabnis
 • Dr. Chirag Chudasama
 • Dr. Leonard Ponraj
 • Dr. Hemant Reddy
 • Dr. Jacob Verghese
 • Dr. Lalit Modi
 • Dr. Naved Ahmed
 • Dr. Palanivel Rajan
 • Dr. Prashant Meshram
 • Dr. Rufus V Raj
 • Dr. Scillar Jose
 • Dr. Soumyadeep Dutta
 • Dr. Sunit Hazra
 • Dr. Sumit Banerjee
 • Dr. Vivek Mahajan
 • Dr. Vikram Mhaskar
 • Dr. D Bhamare
 • Dr. Mahaesh Krishnan
 • Dr. Manish Maheshwari
 • Dr. Nishith Shah
 • Dr. Sujith Jose
 • and many more national speakers